Sửa lỗi: libbz2.so.1.0: cannot open shared object file trên CentOS

Nếu bạn cài đặt một chương trình trên CentOS 6/7 và nhận thông báo lỗi trên màn hình console sau đây: libbz2.so.1.0: cannot open shared object file. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn... +

Sửa lỗi "Connection time out" khi truy cập Direct Admin file manager

Khi truy cập vào Direct Admin File Manager, bạn gặp phải thông báo lỗi "connection time out". Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn khắc phục nhanh nhất lỗi trên.

Sửa lỗi "httpd: apr_sockaddr_info_get() failed" khi start dịch vụ Apache

Hãy tìm hiểu ngay hướng dẫn cách khắc phục nhanh nhất lỗi "httpd: apr_sockaddr_info_get() failed" khi start dịch vụ Apache hoặc khi cài đặt dịch vụ Web Server Apache trong bài... +

Hướng dẫn cài đặt module mod_rpaf trên Apache 2.2.x

Bạn đã biết mod_rpaf là gì chưa? Rpaf nghĩa là reverse proxy add forward, là một module thiết kế cho web server Apache đang đóng vai trò backend upstream. Vậy cách cài đặt module... +

Hướng dẫn khôi phục tên network interface trên RHEL 7

Hướng dẫn khôi phục tên network interface trên RHEL 7.

Hướng dẫn xoá Cookies của Chrome bằng command line

Hướng dẫn xoá Cookies của Chrome bằng command line.

Hướng dẫn xác định cơ chế MPM được sử dụng bởi dịch vụ Apache

MPM (Multi processing module) là một cơ chế hoạt động của Web Server Apache, cơ chế này sẽ quyết định cách thức tiếp nhận và xử lý các kết nối request từ người dùng. Vậy làm thế... +

Lỗi "Invalid Host Header" là gì? Cách khắc phục như thế nào

Thao tác cấu hình Nginx ngừng xử lý các request được gửi đến server không có thông tin Header “Host” là một vấn đề rất cơ bản khi bảo mật cũng như tinh chỉnh dịch vụ Web Server... +

Hướng dẫn thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

Hướng dẫn thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

Toàn bộ tính năng của file /etc/nologin trên Linux

File /etc/nologin được sử dụng để thông báo đến các user người dùng không thuộc nhóm super-user đang cố gắng đăng nhập vào hệ thống và từ chối truy cập từ các user này. Bài viết... +