MongoDB là gì?

Theo định nghĩa, MongoDB là một cơ sở dữ liệu nguồn mở sử dụng một mô hình dữ liệu hướng tài liệu và một ngôn ngữ truy vấn không có cấu trúc. Đây là một trong những hệ thống và cơ... +

Vì sao giao thức truyền đa luồng SCTP vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi?

Nhiều người trong ngành công nghiệp mạng có thể không biết đến sự tồn tại của SCTP và những lợi ích mà công nghệ này mang lại cho toàn bộ quá trình giao tiếp internet. SCTP cũng... +

Passwordless authentication – Các phương pháp xác thực không cần mật khẩu nâng...

Xác thực không dùng mật khẩu là một phương pháp xác minh mà không yêu cầu người dùng phải nhập thủ công một chuỗi ký tự cụ thể nào. Các phương thức xác thực không mật khẩu bao gồm... +

So sánh FTP, FTPS và SFTP, ưu và nhược điểm của từng giao thức và khi nào bạn...

Tại sao bạn nên sử dụng SFTP so với FTP? FTPS có đủ an toàn cho dữ liệu hay không? Điều gì khác biệt giữa FTPS và SFTP?

So sánh FTP, FTPS và SFTP, ưu và nhược điểm của từng giao thức và khi nào bạn...

Tại sao bạn nên sử dụng SFTP so với FTP? FTPS có đủ an toàn cho dữ liệu hay không? Điều gì khác biệt giữa FTPS và SFTP? Cùng giải đáp qua bài sau!

Cloud object storage - Hình thức lưu trữ đám mây lý tưởng nhất

Cloud Object Storage (lưu trữ đối tượng trên đám mây) là một định dạng sử dụng để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc trong đám mây.

Các bước khai thác dữ liệu

Số bước khai thác dữ liệu sẽ thay đổi tùy theo người thực hiện, phạm vi của vấn đề và cách họ tổng hợp các bước và đặt tên cho chúng. Sau đây là các bước khai thác dữ liệu điển... +

Single sign-on (SSO) - Đăng nhập một lần và những điều bạn chưa biết

Đăng nhập một lần (SSO) là dịch vụ xác thực phiên và người dùng cho phép người dùng cuối nhập một bộ thông tin đăng nhập (có thể gồm tên và mật khẩu) để có quyền truy cập vào... +

Design thinking – Tư duy đột phá kiểu mới cho doanh nghiệp

Design thinking là một phương pháp dạng lặp sử dụng để giải quyết vấn đề, đặc biệt giữa những người có quan điểm, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau, nhưng làm việc cùng... +

Dark data - Khái niệm dữ liệu tưởng mới mà không mới

Dark data là thông tin kỹ thuật số không được sử dụng. Theo Gartner Inc, Dark data có thể được mô tả là "tài sản thông tin mà một tổ chức thu thập, xử lý và lưu trữ trong quá... +