JavaScript là gì và nó hoạt động như thế nào?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình, được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera,... Hầu hết các trình duyệt di động cho điện... +

Bootstrap là gì? Vì sao nên sử dụng Bootstrap?

Bootstrap là một front-end framework miễn phí giúp quá trình phát triển web được nhanh và dễ dàng hơn. Bootstrap bao gồm các mẫu thiết kế dựa trên HTML và CSS như typography,... +

jQuery là gì? Các ví dụ minh họa

jQuery là một thư viện JavaScript nhanh, nhỏ, đa nền tảng và giàu tính năng. Nó được thiết kế để đơn giản hóa client-side scripting của HTML. Nó thực hiện những nhiệm vụ như HTML... +

Tester là gì? Làm thế nào để trở thành một tester

Testing là một giai đoạn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển ứng dụng. Những người làm testing hay còn gọi là các tester do vậy cũng góp phần không nhỏ giúp ứng dụng hoàn... +

Tìm hiểu ASP.NET là gì? Phân tích cấu trúc của ASP.NET

ASP.Net là một nền tảng dành cho phát triển web, được Microsoft phát hành và cung cấp lần đầu tiên vào năm 2002. Nền tảng được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web-based. ASP viết... +

Website là gì? Các thành phần và chức năng của website

Website là gì? Thông tin được tạo ra bởi nhiều nguồn và được tổ chức cẩn thận dưới dạng files và web pages, khi chúng được nhóm lại với nhau để tạo thành một thực thể duy nhất, đó... +

Firebase là gì?

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động và web, cung cấp cho nhà phát triển nhiều công cụ và dịch vụ giúp họ phát triển các ứng dụng chất lượng cao,... +

React native là gì? Tại sao sử dụng React Native

REACT Native giúp bạn tạo các mobile apps thực sự và thú vị với sự trợ giúp của JavaScript hỗ trợ cho cả nền tảng Android và iOS. Chỉ cần code một lần, các REACT Native apps luôn... +

Tìm hiểu về debugger là gì? Dùng Python debugger để fix code

Debugger là một trong những phần mềm mà phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả các developer đã từng sử dụng ít nhất một lần trong cuộc đời lập trình của mình. Tuy nhiên, không... +

[Mutex video] RESTful là gì?

RESTful là những ứng dụng mà có sử dụng kiến trúc REST. Còn REST là 1 kiểu kiến trúc lập trình, định nghĩa các quy tắc để thiết kế web service.