Hướng dẫn cài đặt Nginx sử dụng Ansible

Trước đây, TechBlog đã giới thiệu tới bạn một Serial lý thuyết về Ansible, trong bài này, chúng ta sẽ cùng thực hiện một ví dụ cơ bản nhất - sử dụng Ansible cài đặt Nginx trên... +

[Ansible] Phần 2 - Playbook

Phần 1  Ansible - Cấu hình và cài đặt , tôi đã giới thiệu một số command để thực thi một task trên hệ thống. Ansible hỗ trợ người sử dụng nhiều hơn bằng cách đưa vào khái niệm... +